Thanh toán gói cước FreeSMS

Giá rẻ nhất

99.000/tháng

Gói Cơ bản

1 thiết bị điện thoại ghép nối
1.000 tin nhắn mỗi tháng
1.000 lưu trữ liên hệ
Kết nối API
Được lựa chọn nhiều nhất

199.000/THÁNG

Gói Nâng cao

5 thiết bị điện thoại ghép nối
5.000 tin nhắn mỗi tháng
10.000 lưu trữ liên hệ
Kết nối API
Nhiều lợi ích nhất

299.000/tháng

Gói Chuyên nghiệp

KHÔNG GIỚI HẠN thiết bị
KHÔNG GIỚI HẠN tin nhắn
KHÔNG GIỚI HẠN lưu trữ liên hệ
Kết nối API