FreeSMS – gói Chuyên nghiệp

Tính năng

  • Kết nối không giới hạn điện thoại
  • Gửi không giới hạn tin nhắn mỗi tháng
  • API có sẵn
  • Sử dụng đầy đủ tính năng

Phù hợp với

  • Mô hình kinh doanh lớn
  • Các chiến dịch SMS Marketing quy mô lớn
  • Kết nối không giới hạn điện thoại